Termékeink

Impresszum:

A honlap üzemeltetője:
HQH.-Trade Kft
2310 Szigetszentmiklós, Tas u 6.
Telefon: 
 +36 20 968 3690

A honlap használatára vonatkozó általános előírások:

Üdvözöljük honlapunkon és örülünk, hogy érdeklődésével megtiszteli cégünket és termékeinket. Az alábbi használati feltételek a http://hqhtrade.hu/ továbbiakban „honlap” látogatása során érvényesek.
 
A webhely Google-cookie-k segítségével elemzi a forgalmat, ígya felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

A honlap használatával Ön elfogadja a használatra vonatkozó általános feltételeinket. Amennyiben Ön a feltételeinket nem kívánja elfogadni, kérjük, hogy szíveskedjen oldalunkat haladéktalanul elhagyni.

Amennyiben e weboldal bármely külön részének használati feltételei eltérnek az alábbi használati feltételektől, úgy arra a weblap megfelelő helyén nyomatékosan felhívjuk figyelmét. Az ilyen egyedi esetekben az általános használati előírások a speciális előírásokkal kiegészítve lépnek életbe.

Az alábbiakban a weblap használatával kapcsolatos legfontosabb információkat olvashatja.

Ez a weblap a lehető legnagyobb gondossággal, a hasznos információk továbbításának céljával készült, mindemellett nem áll módunkban garanciát vállalni  az oldalon szereplő adatok pontosságáért, időszerűségéért és teljes körű szerepeltetéséért.

Az internet használata a használó saját felelősségére történik. A HQH.-Trade Kft nem vállal felelősséget az internet-szolgáltatás kimaradásáért, illetve a jelen honlap által kínált szolgáltatások megszakítás nélküli hozzáférhetőségéért, az intenetes kapcsolat létrehozhatóságáért, továbbá a letöltött információk sérthetetlenségéért, illetve a letöltött információk további feldolgozásáért.

Az HQH.-Trade Kft jogosult a honlap tartalmát, különösen a kínált termékeket, valamint műszaki információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni. Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon szereplő információk és a honlapon keresztül elérhető információk csupán tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért és időszerűségéért a HQH.-Trade Kft. felelősséget nem vállal.

Továbbá a HQH.-Trade Kft kizárja a felelősséget a honlapon található adatok és információk által okozott károkért, valamint elmaradt vagyoni előnyért.

Az előírások figyelembevételével Ön jogosult a honlapunkat megnézni, onnan információkat letölteni, azzal a kitétellel, hogy jogainkat – beleértve a szabadalmi valamint használati minta hasznosítási jogainkat – nem sérti, és megóvja. Ennek megfelelően a honlapon szereplő tartalommal való visszaélés egyben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1996. évi XXXIII. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII. törvény megsértését is jelenti. Ezen  törvénysértések esetén jogunkban áll Öntől a honlaphoz való hozzáférést megtagadni, bármilyen, a honlapunkról származó információt megsemmisíteni, csakúgy, mint a felmerülő károkért Önt kártérítésre kötelezni.

A honlap használatára a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A HQH.-Trade Kft fenntartja magának a jelen használati előírások módosításának jogát.

Adavédelmi tájékoztató

A(z) HQH-Trade Kft (továbbiakban: Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az üzleti partnerek személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Tas u 6.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 968 3690

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó az ajánlatkérés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:Ajánlatkérő regisztrálók

A kezelt adatok köre: a ajánlatkérő felhasználók az ajánlatkérés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Bank László

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően külön kérésre 60 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Termékcsoportok